Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English

Témata

Geofyzikální metody v produkci uranu

 • Radiometrický průzkum
 • Karotáž
 • Kalibrace geofyzikálních radiometrických zařízení
 • Měření v terénu (Stacionární kalibrační základna)
Odborný garant:
Prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc.
Prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc.

Uranová mineralogie

 • Uran v horninách
 • Geochemie ve vodách
 • Uranová mineralogie
 • Principy geneze U ložisek
 • Klasifikace geneze U ložisek
Odborný garant:
Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.

Hydrogeologie a modelování

 • Principy hydrogeologie
 • Hydrologický cyklus
 • Typy zvodní
 • Podzemní proudění
 • Hydrogeologické modelování – nástroj optimalizace
Odborný garant:
Prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.

Hydrogeochemie a modelování

 • Geochemie podzemních vod
 • Geochemie důlních vod
 • Geochemické modelování
 • Reakčně-transportní modely
Odborný garant:
Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Uranová geologie

 • Světová produkce uranu
 • Světové zásoby uranu
 • Definice typů zásob uranu
 • Klasifikace uranových ložisek
 • Typy uranových ložisek
Odborný garant:
Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.
Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.

Technologie produkce uranu a sanace podzemních vod

 • Principy těžby vyluhováním in-situ
 • Pilotní testy a studie proveditelnosti těžby podzemním vyluhováním
 • Chemie loužení a zpracování uranu
 • Sanace podzemních vod
 • Výběr optimálních sanačních technologií
 • Principy sanačních technologií
Odborný garant:
Ing. Vladimír Beneš
Ing. Vladimír Beneš

Monitoring a vzorkování podzemních vod

 • Plánování vzorkovacích procesů
 • Metody vzorkování
 • Nástroje pro odebírání vzorků
 • Optimalizace monitoringu podzemních vod
 • Zdroje chyb
 • Purging
Odborný garant:
RNDr. Petr Kohout
RNDr. Petr Kohout

Analýza rizik

 • Obecné principy AR
 • Koncepční modely sanace
 • Řízení rizik
 • Úloha přírodních procesů
 • Výběr a hodnocení sanačních parametrů
Odborný garant:
RNDr. Zbyněk Vencelides, Ph.D
RNDr. Zbyněk Vencelides, Ph.D

Usměrňování ozáření a standardy radiační ochrany

 • Odstupňovaný přístup k usměrňování ozáření a radiační ochraně
 • Posouzení bezpečnosti
 • Pravidla provozní radiační ochrany v povrchových technologiích
 • Pravidla provozní radiační ochrany v podzemních provozech a dolech
 • Zkušenosti regulátora: Odpady, sanace a zúčastněné strany
 • Český přístup k usměrňování ozáření v oblasti těžby a zpracování nerostů
 • Radiační ochrana aktivit spojených s extrakcí radioaktivních minerálů
Odborný garant:
Ing. Miloslav Němec
Ing. Miloslav Němec

Nakládání s radioaktivním odpadem

 • Přehled nakládání s RW & SNF v České republice
 • Právní základ
 • L&ILW zpracovatelské technologie/uložiště
 • Vize jaderné energetiky
 • Cyklus jaderného paliva
 • Hloubková geologická uložiště
Odborný garant:
Ing. Radek Trtílek
Ing. Radek Trtílek

Osvědčené postupy v radiační bezpečnosti

 • Potenciální zdroje ozáření
 • Monitoring radiační expozice
 • Osobní dozimetrie
 • Měření plošné radiace
Odborný garant:
Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.
Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.

Dozimetrie a monitoring životního prostředí

 • Aplikovaná dozimetrie
 • Ionizující radiace
 • X-rays a gamma
 • Zdravotní dopady radiace
 • Nástroje environmentálního monitoringu
Odborný garant:
RNDr. Lenka Thinová, Ph.D.
RNDr. Lenka Thinová, Ph.D.