Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické a analytické cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení
English
Mezinárodní školicí středisko World Nuclear University – School of Uranium Production (WNU SUP) bylo založeno v roce 2006 a je provozováno státním podnikem DIAMO pod patronací World Nuclear University v Londýně. Středisko rozvíjí a prezentuje výukové programy zaměřené na profesní trénink ve všech aspektech produkce uranu, tj. od průzkumu ložisek, těžby různými dobývacími metodami přes úpravu uranových rud, ochranu životního prostředí a zdraví pracovníků, až po zahlazování následků po těžbách.

Více o středisku

Upcoming Course UGEPRER 2023

The comprehensive and extraordinary four-week courses focused on geology and uranium exploration, uranium production, radiation safety and environmental remediation consist of 26 expert lectures, 16 field trips, and technical visits.

UGEPRER 2022

During 2022, there were three training courses organized by the International Training Center World Nuclear University School of Uranium. By running these courses, we have trained 38 participants from 30 countries.

Kde sídlíme